ผิดพลาด
notice


โรงเรียนไตรมิตรจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประธานเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้คือ ผู้อำนวยการสมจิตร ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร
{gallery}crismast{/gallery}