พิมพ์ อีเมล


โรงเรียนไตรมิตรได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
ทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวไตรมิตรฟ้าเหลืองเป็นอย่างยิ่ง
คลิกที่รูป..เพื่อชมภาพขนาดใหญ่